Almanca Noter Onaylı Tercüme

Almanca Noter Onaylı Tercüme

Almanca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Almanca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Almanca noter onaylı tercüme denir.

Almanca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Almanca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Almanca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Almanca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Almanca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Almanca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Almanca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Almanca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Almanca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Almanca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Almanca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Almanca şartnameler, Almanca ihale dokümanları, Almanca pasaport, Almanca kimlik, Almanca diploma, Almanca transkript, Almanca aile cüzdanı, Almanca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Almanca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Almanca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Almanca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Almanca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Almanca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Almanca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Almanca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Almanca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Almanca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Almanca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Almanca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Almanca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Almanca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Almanca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Almanca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Almanca tercümanlar tarafından yapılır. Almanca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Almanca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Almanca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Almanca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Almanca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Almanca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Almanca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Almanca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Almanca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Almanca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Almanca tercüme büromuz da takip edebilir.

Almanca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Almanca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Almanca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Almanca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Almanca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Almanca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Almanca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Almanca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Almanca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Almanca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Almanca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Almanca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Almanca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Almanca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Almanca noter onaylı belge, Almanca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Almanca belgeler, Almanca noter onayı, Almanca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.