Arapça Yeminli Tercüme

Arapça Yeminli Tercüme

Arapça Yeminli Tercüman

Arapça Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. Arapça noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. Arapça noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Bir diğer değişle yaptığı Arapça tercümenin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üzerine alan Arapça tercümanlara denir.

Arapça Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Arapça yeminli tercüme bir belgenin noterde yemin zaptı bulunan Arapça yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile tercümesinin yapılması ve tercüme metnin ilgili tercüman tarafından kaşelenip imzalanması işlemidir. Arapça tercümanın ve çevirmenin yeminli Arapça tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da Arapça yeminli tercüman olur. Arapça tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Arapça yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Arapça yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Arapça yeminli belgeli tercümanın, tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Arapça yemin belgesi sahibi olmayan Arapça çevirmenin yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli Arapça tercüman imza atabilir. Arapça yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.

Arapça Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Arapça belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli Arapça tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Arapça yemin zaptı nasıl alınır?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Arapça tercüman olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Arapça yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik üniversitelerin Arapça mütercim-tercümanlık veya Arapça çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan bir tanesidir.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız yapmanız gereken şey Arapça yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. Ardından bu noterde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve noter huzurunda yeminizi ederek notere Arapça yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış oluyorsunuz. Arapça yeminli tercüman olmayan bireylerin tercümesini yaptıkları metne imza atma yetkileri yoktur ve yaptıkları Arapça tercümeler bir resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize dair kanısının nasıl oluştuğu, yeminin biçimi ve tutanak tarihi gibi bilgileri içermektedir ve bu yemin noterde bir tutanak ile belgelenerek muhafaza edilmektedir. Noterde Arapça yemin zaptı bulunmayan tercümanlara tercüme yaptırılmaz. Arapça yemin zaptını muhafaza eden noter tarafından tercüme hizmetinin karşılığı olan ücret gelir, tercümana ödenecek olan meblağ da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek unsurlardan biri şudur ki bir noterden alınan Arapça yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Yani birçok noterle çalışmak isterseniz birden fazla Arapça tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Arapça yeminli tercüme?

Arapça Yeminli tercüme nedir? Bilindiği gibi önemli tercüme konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Arapça çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati önemi vardır. Sebebi ise, yerel ya da uluslararası hukukta bir kelimenin dahi tarafları alacaklı-borçlu ya da haklı-haksız gibi sonlandırıcı nitelikte önem arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Arapça tercümenin de ne olduğunu anlatmaktadır. Kişisel Arapça tercüme işlerinde pek önemli olmasa da, Arapça hukuki, Arapça ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Arapça terimler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki uzun vadeli Arapça tercüme işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu sorumlulukları gibi hayati önem taşıyan maddelerin bilinmesi adına Arapça yeminli tercüme çok önemlidir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.