Arapça Noter Onaylı Tercüme

Arapça Noter Onaylı Tercüme

Arapça dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Arapça yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Arapça noter onaylı tercüme denir.

Arapça Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Arapça Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Arapça Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Arapça belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Arapça tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Arapça çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Arapça sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Arapça belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Arapça gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Arapça belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Arapça belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Arapça şartnameler, Arapça ihale dokümanları, Arapça pasaport, Arapça kimlik, Arapça diploma, Arapça transkript, Arapça aile cüzdanı, Arapça boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Arapça dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Arapça resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Arapça tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Arapça onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Arapça Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Arapça Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Arapça Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Arapça Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arapça Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Arapça Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Arapça bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Arapça yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Arapça Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Arapça Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Arapça belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Arapça tercümanlar tarafından yapılır. Arapça dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Arapça yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Arapça tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Arapça tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Arapça Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Arapça Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Arapça evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Arapça evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Arapça belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Arapça sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Arapça tercüme büromuz da takip edebilir.

Arapça Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Arapça Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Arapça Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Arapça Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Arapça Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Arapça Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Arapça Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Arapça Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Arapça Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Arapça Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Arapça tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Arapça dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Arapça çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Arapça noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Arapça noter onaylı belge, Arapça noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Arapça belgeler, Arapça noter onayı, Arapça noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.