Arnavutca Noter Onaylı Tercüme

Arnavutca Noter Onaylı Tercüme

Arnavutca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Arnavutca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Arnavutca noter onaylı tercüme denir.

Arnavutca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Arnavutca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Arnavutca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Arnavutca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Arnavutca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Arnavutca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Arnavutca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Arnavutca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Arnavutca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Arnavutca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Arnavutca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Arnavutca şartnameler, Arnavutca ihale dokümanları, Arnavutca pasaport, Arnavutca kimlik, Arnavutca diploma, Arnavutca transkript, Arnavutca aile cüzdanı, Arnavutca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Arnavutca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Arnavutca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Arnavutca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Arnavutca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Arnavutca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Arnavutca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Arnavutca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Arnavutca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Arnavutca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Arnavutca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Arnavutca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Arnavutca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Arnavutca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Arnavutca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Arnavutca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Arnavutca tercümanlar tarafından yapılır. Arnavutca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Arnavutca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Arnavutca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Arnavutca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Arnavutca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Arnavutca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Arnavutca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Arnavutca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Arnavutca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Arnavutca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Arnavutca tercüme büromuz da takip edebilir.

Arnavutca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Arnavutca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Arnavutca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Arnavutca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Arnavutca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Arnavutca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Arnavutca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Arnavutca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Arnavutca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Arnavutca noter onaylı belge, Arnavutca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Arnavutca belgeler, Arnavutca noter onayı, Arnavutca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.