Azerice Noter Onaylı Tercüme

Azerice Noter Onaylı Tercüme

Azerice dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Azerice yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Azerice noter onaylı tercüme denir.

Azerice Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Azerice Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Azerice Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Azerice belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Azerice tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Azerice çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Azerice sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Azerice belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Azerice gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Azerice belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Azerice belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Azerice şartnameler, Azerice ihale dokümanları, Azerice pasaport, Azerice kimlik, Azerice diploma, Azerice transkript, Azerice aile cüzdanı, Azerice boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Azerice dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Azerice resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Azerice tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Azerice onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Azerice Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Azerice Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Azerice Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Azerice Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Azerice Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Azerice Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Azerice bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Azerice yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Azerice Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Azerice Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Azerice belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Azerice tercümanlar tarafından yapılır. Azerice dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Azerice yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Azerice tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Azerice tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Azerice Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Azerice Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Azerice evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Azerice evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Azerice belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Azerice sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Azerice tercüme büromuz da takip edebilir.

Azerice Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Azerice Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Azerice Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Azerice Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Azerice Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Azerice Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Azerice Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Azerice Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Azerice Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Azerice Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Azerice tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Azerice dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Azerice çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Azerice noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Azerice noter onaylı belge, Azerice noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Azerice belgeler, Azerice noter onayı, Azerice noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.