Bosnakca Noter Onaylı Tercüme

Bosnakca Noter Onaylı Tercüme

Bosnakca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Bosnakca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Bosnakca noter onaylı tercüme denir.

Bosnakca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Bosnakca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Bosnakca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Bosnakca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Bosnakca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Bosnakca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Bosnakca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Bosnakca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Bosnakca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Bosnakca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Bosnakca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Bosnakca şartnameler, Bosnakca ihale dokümanları, Bosnakca pasaport, Bosnakca kimlik, Bosnakca diploma, Bosnakca transkript, Bosnakca aile cüzdanı, Bosnakca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Bosnakca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Bosnakca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Bosnakca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Bosnakca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Bosnakca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Bosnakca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Bosnakca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Bosnakca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bosnakca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Bosnakca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Bosnakca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Bosnakca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Bosnakca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Bosnakca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Bosnakca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Bosnakca tercümanlar tarafından yapılır. Bosnakca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Bosnakca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Bosnakca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Bosnakca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Bosnakca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Bosnakca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Bosnakca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Bosnakca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Bosnakca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Bosnakca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Bosnakca tercüme büromuz da takip edebilir.

Bosnakca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Bosnakca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Bosnakca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Bosnakca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Bosnakca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Bosnakca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Bosnakca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Bosnakca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Bosnakca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Bosnakca noter onaylı belge, Bosnakca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Bosnakca belgeler, Bosnakca noter onayı, Bosnakca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.