Bulgarca Noter Onaylı Tercüme

Bulgarca Noter Onaylı Tercüme

Bulgarca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Bulgarca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Bulgarca noter onaylı tercüme denir.

Bulgarca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Bulgarca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Bulgarca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Bulgarca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Bulgarca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Bulgarca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Bulgarca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Bulgarca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Bulgarca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Bulgarca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Bulgarca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Bulgarca şartnameler, Bulgarca ihale dokümanları, Bulgarca pasaport, Bulgarca kimlik, Bulgarca diploma, Bulgarca transkript, Bulgarca aile cüzdanı, Bulgarca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Bulgarca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Bulgarca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Bulgarca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Bulgarca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Bulgarca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Bulgarca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Bulgarca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Bulgarca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Bulgarca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Bulgarca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Bulgarca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Bulgarca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Bulgarca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Bulgarca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Bulgarca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Bulgarca tercümanlar tarafından yapılır. Bulgarca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Bulgarca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Bulgarca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Bulgarca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Bulgarca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Bulgarca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Bulgarca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Bulgarca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Bulgarca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Bulgarca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Bulgarca tercüme büromuz da takip edebilir.

Bulgarca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Bulgarca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Bulgarca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Bulgarca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Bulgarca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Bulgarca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Bulgarca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Bulgarca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Bulgarca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Bulgarca noter onaylı belge, Bulgarca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Bulgarca belgeler, Bulgarca noter onayı, Bulgarca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.