Çekçe Noter Onaylı Tercüme

Çekçe Noter Onaylı Tercüme

Çekçe dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Çekçe yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Çekçe noter onaylı tercüme denir.

Çekçe Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Çekçe Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Çekçe Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Çekçe belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Çekçe tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Çekçe çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Çekçe sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Çekçe belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Çekçe gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Çekçe belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Çekçe belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Çekçe şartnameler, Çekçe ihale dokümanları, Çekçe pasaport, Çekçe kimlik, Çekçe diploma, Çekçe transkript, Çekçe aile cüzdanı, Çekçe boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Çekçe dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Çekçe resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Çekçe tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Çekçe onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Çekçe Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Çekçe Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Çekçe Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Çekçe Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çekçe Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Çekçe Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Çekçe bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Çekçe yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Çekçe Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Çekçe Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Çekçe belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Çekçe tercümanlar tarafından yapılır. Çekçe dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Çekçe yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Çekçe tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Çekçe tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Çekçe Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Çekçe Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Çekçe evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Çekçe evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Çekçe belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Çekçe sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Çekçe tercüme büromuz da takip edebilir.

Çekçe Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Çekçe Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Çekçe Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Çekçe Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Çekçe Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Çekçe tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Çekçe dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Çekçe çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Çekçe noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Çekçe noter onaylı belge, Çekçe noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Çekçe belgeler, Çekçe noter onayı, Çekçe noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.