Çince Noter Onaylı Tercüme

Çince Noter Onaylı Tercüme

Çince dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Çince yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Çince noter onaylı tercüme denir.

Çince Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Çince Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Çince Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Çince belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Çince tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Çince çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Çince sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Çince belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Çince gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Çince belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Çince belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Çince şartnameler, Çince ihale dokümanları, Çince pasaport, Çince kimlik, Çince diploma, Çince transkript, Çince aile cüzdanı, Çince boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Çince dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Çince resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Çince tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Çince onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Çince Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Çince Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Çince Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Çince Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Çince Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Çince Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Çince bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Çince yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Çince Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Çince Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Çince belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Çince tercümanlar tarafından yapılır. Çince dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Çince yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Çince tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Çince tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Çince Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Çince Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Çince evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Çince evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Çince belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Çince sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Çince tercüme büromuz da takip edebilir.

Çince Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Çince Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Çince Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Çince Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Çince Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Çince Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Çince Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Çince Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Çince Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Çince Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Çince tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Çince dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Çince çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Çince noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Çince noter onaylı belge, Çince noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Çince belgeler, Çince noter onayı, Çince noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.