Danca Yeminli Tercüme

Danca Yeminli Tercüme

Danca Yeminli Tercüman

Danca Yeminli Tercüme; Yasal sorumluluk gerektiren bir iştir. Danca noter yeminli tercümanlar tarafından kaynak dilden hedef dile aslına uygun tercümesi yapılmış, imzalanmış mahkeme kararları, diploma, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet,  boşanma kararları, evlilik cüzdanı, transkript, tapu belgeleri,  ticari sözleşmeler, patent belgeleri, hukuki belgeler, şirket faaliyet raporu, emeklilik belgeleri, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri gibi belgelerdir. Danca noter yeminli tercümanların tercüme belgeleri yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylanmaktadır. Bir diğer değişle yaptığı Danca tercümenin altına attığı imza ve noter kaşesi ile çeviriden doğacak hatalar için sorumluluğu üzerine alan Danca tercümanlara denir.

Danca Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Danca yeminli tercüme bir belgenin noterde yemin zaptı bulunan Danca yeminli tercümanlar tarafından istenilen dile tercümesinin yapılması ve tercüme metnin ilgili tercüman tarafından kaşelenip imzalanması işlemidir. Danca tercümanın ve çevirmenin yeminli Danca tercüman olması için de ilgili dilin veya dillerin eğitimini almış olması ve bunu kanıtlayan belgelerle notere başvurması gerekmektedir. Noter huzurunda, kendisine verilen belgelerin tercümelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapacağına dair yemin eder ve ettiği bu yemin zapt altına alınır, sonuç olarak da Danca yeminli tercüman olur. Danca tercümanın ve çevirmenin kendisine verilen bu zapt, yemini ettiği noter bünyesinde geçerlidir. Danca yeminli tercümanlar, yaptıkları tercümenin doğruluğunun tüm sorumluluğunu üstlenirler ve bu nedenle de belgenin altına kaşe ve imzalarını atarlar. Daha sonra, tercüme ettikleri ve imzaladıkları belgeler ilgili notere gider ve noter onayı ile birlikte geçerlilik kazanır.

Danca yeminli ve yeminsiz tercüman arasındaki fark nedir;

Danca yeminli belgeli tercümanın, tercümesini yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi vardır. Danca yemin belgesi sahibi olmayan Danca çevirmenin yaptığı özel ve resmi belgelerin altına imza atma yetkisi yoktur. Ayrıca noter tasdiki olacak, özel veya resmi belgenin tercümesine sadece yeminli Danca tercüman imza atabilir. Danca yemin belgesi olmayan tercümanın yaptığı tercümeleri noter onaylamaz.

Danca Yeminli tercümelerin kullanıldığı bazı genel alanlar şunlardır;

Müşterilerin Danca belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli Danca tercümanlar tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil (tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır.

Vekaletnameler, Nüfus Cüzdanı, Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Şirket Kuruluş Evrakları Yasal Anlaşmalar, Mahkeme Belgeleri, İş Teklif Ve Sözleşmeleri, İşçi - İşveren İlişkileriyle İlgili Belgeler, Genel Mevzuat ve Kanunlar, Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar (Dava Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Delil Teşkil Edecek Evrak ve Malzemeler, Tutanaklar, Mahkeme Kararları ve benzeri gibi).

Noterden Danca yemin zaptı nasıl alınır?

Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yeminli Danca tercüman olarak çalışmak istiyorsanız aranan ilk şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Danca yeminli tercüman olabilmeniz için aranan ikinci özellik üniversitelerin Danca mütercim-tercümanlık veya Danca çeviri bilim bölümlerinden lisans diplomasına sahip olmak ilk koşullardan bir tanesidir.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız yapmanız gereken şey Danca yemin zaptınızı onaylayacak bir noter bulmaktır. Ardından bu noterde mezuniyet belgenizi ibraz ederek ve noter huzurunda yeminizi ederek notere Danca yeminli tercümanlık zaptınızı onaylatmış oluyorsunuz. Danca yeminli tercüman olmayan bireylerin tercümesini yaptıkları metne imza atma yetkileri yoktur ve yaptıkları Danca tercümeler bir resmiyet taşımaz.

Mütercim tercümanlık yemini adınız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, tahsil dereceniz, hangi dil/dilleri bildiğiniz, noterin bu dili bildiğinize dair kanısının nasıl oluştuğu, yeminin biçimi ve tutanak tarihi gibi bilgileri içermektedir ve bu yemin noterde bir tutanak ile belgelenerek muhafaza edilmektedir. Noterde Danca yemin zaptı bulunmayan tercümanlara tercüme yaptırılmaz. Danca yemin zaptını muhafaza eden noter tarafından tercüme hizmetinin karşılığı olan ücret gelir, tercümana ödenecek olan meblağ da gider olarak belgelendirilir.

Bu noktada kafa karıştırabilecek unsurlardan biri şudur ki bir noterden alınan Danca yemin zaptı diğer bir noter ya da mahkeme tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Yani birçok noterle çalışmak isterseniz birden fazla Danca tercümanlık yemini etmeniz gerekebilir.

Neden Danca yeminli tercüme?

Danca Yeminli tercüme nedir? Bilindiği gibi önemli tercüme konularında, özellikle ülkelerarası ticaret gibi Danca çeviri konularında bir cümlenin bile çok büyük ve hayati önemi vardır. Sebebi ise, yerel ya da uluslararası hukukta bir kelimenin dahi tarafları alacaklı-borçlu ya da haklı-haksız gibi sonlandırıcı nitelikte önem arz eden durumlarda bırakmasıdır. Bu aynı zamanda "yeminsiz" Danca tercümenin de ne olduğunu anlatmaktadır. Kişisel Danca tercüme işlerinde pek önemli olmasa da, Danca hukuki, Danca ticaret ve benzeri ciddi meselelerde yazışırken Danca terimler cümlesi cümlesine tam ve açık bir ifade kullanmak, şimdi ve sonraki uzun vadeli Danca tercüme işlerinizde firmanızın ve kişisel haklarınızın korunması, tarafların almış olduğu sorumlulukları gibi hayati önem taşıyan maddelerin bilinmesi adına Danca yeminli tercüme çok önemlidir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.