Danca Noter Onaylı Tercüme

Danca Noter Onaylı Tercüme

Danca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Danca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Danca noter onaylı tercüme denir.

Danca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Danca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Danca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Danca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Danca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Danca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Danca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Danca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Danca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Danca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Danca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Danca şartnameler, Danca ihale dokümanları, Danca pasaport, Danca kimlik, Danca diploma, Danca transkript, Danca aile cüzdanı, Danca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Danca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Danca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Danca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Danca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Danca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Danca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Danca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Danca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Danca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Danca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Danca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Danca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Danca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Danca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Danca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Danca tercümanlar tarafından yapılır. Danca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Danca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Danca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Danca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Danca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Danca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Danca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Danca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Danca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Danca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Danca tercüme büromuz da takip edebilir.

Danca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Danca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Danca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Danca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Danca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Danca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Danca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Danca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Danca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Danca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Danca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Danca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Danca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Danca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Danca noter onaylı belge, Danca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Danca belgeler, Danca noter onayı, Danca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.