Endonezce Noter Onaylı Tercüme

Endonezce Noter Onaylı Tercüme

Endonezce dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Endonezce yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Endonezce noter onaylı tercüme denir.

Endonezce Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Endonezce Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Endonezce Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Endonezce belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Endonezce tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Endonezce çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Endonezce sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Endonezce belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Endonezce gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Endonezce belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Endonezce belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Endonezce şartnameler, Endonezce ihale dokümanları, Endonezce pasaport, Endonezce kimlik, Endonezce diploma, Endonezce transkript, Endonezce aile cüzdanı, Endonezce boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Endonezce dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Endonezce resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Endonezce tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Endonezce onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Endonezce Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Endonezce Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Endonezce Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Endonezce Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Endonezce Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Endonezce Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Endonezce bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Endonezce yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Endonezce Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Endonezce Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Endonezce belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Endonezce tercümanlar tarafından yapılır. Endonezce dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Endonezce yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Endonezce tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Endonezce tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Endonezce Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Endonezce Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Endonezce evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Endonezce evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Endonezce belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Endonezce sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Endonezce tercüme büromuz da takip edebilir.

Endonezce Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Endonezce Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Endonezce Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Endonezce Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Endonezce Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Endonezce tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Endonezce dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Endonezce çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Endonezce noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Endonezce noter onaylı belge, Endonezce noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Endonezce belgeler, Endonezce noter onayı, Endonezce noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.