Ermenice Vekaletname Tercümesi

Ermenice Vekaletname Tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Ermenice diline tercümesi;

Ermenice diline çevrilmiş vekaletname, şahsın, firmanın, şirketin başka bir şahsa, firmaya, şirkete belirli durumlarda kendi adına işlem yapabilmesi için yazılı olarak noterden yetkilendirme verdiği bir belgedir.

Ev, Bina, Arsa, Konut, Taşınmazlarla ilgili işlemler, satış, istimlak, şirket kuruluşu, şahıs için banka yetkileri, araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.), Bankalarla ilgili işlemler, Miras intikal, taksim, satış işlemleri, Kiraya verme işlemleri, telefon işlemleri (numara taşınması, devri ile ilgili olan işlemler) gibi birçok işlemde sizin veya başka bir firmanın, şahsın adına vekaleten başka bir şahsı yetkili kıldığınıza dair noterlerde hazırlanmış Türkçe vekaletleri Türkçe’den Ermenice diline tercüme yapılması ve göndereceğiniz ülkede konuşulan Ermenice diline çeviri yaptırmanız gerekli olabilir. Bu sebepten ötürü vekaletnameler münferit, genel ve özel olarak üçe ayrılırlar. Türkiye'deki noterlerde Türkçe hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler noterde tasdik işlemi yapılır akabinde Ermenice diline tercümesi yapılır ve tekrar Türkçe orijinal evrakın üzerine Vekaletnamenin İngilizcesi konularak resmi kurumlardan onay işlemi görebilmesi için Noterden onaylanır sonrasında Ermenice onaylanan vekaletnamenin apostil işlemleri gerçekleşir ve belgenin gideceği ülkenin elçiliğinden, konsolosluğundan onaylanır.

Ermenice konuşulan ülkelerden gelen Ermenice vekaletnamelerin ülkemizde geçerli olabilmesi için Ermenice dilinden Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan sonra noterden onaylanır ve ülkemiz hudutları içerisinde amacına bağlı olarak kullanılabilir.

Vekaletname konusu önemli olduğu için tercümeler uzman Ermenice vekaletname çevirisi yapan tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalıdır. Ermenice, Türkçe – Türkçe, Ermenice vekaletname çevirisi yapan uzman Ermenice tercüman kadrosu ile Ermenice vekaletname tercüme ve Ermenice vekaletname çeviri işlerinizde çeviri ofisimizden hizmet alma hususunda faydalanabilirsiniz.

Ermenice Vekaletname Türleri

Şahıslara Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin Ermenice Vekaletnamesi

Şahıs veya firmalara Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Ermenice Vekaletname

Şahıslara ve Firmalara verilen Genel Ermenice Vekaletnamesi

Gayrimenkul Alımına İlişkin Ermenice Vekaletname

Boşanma Yetkili Ermenice Vekaletnamesi

Firmalara, Şahıslara İpotek Vermek Hakkında Ermenice Vekaletname

Şahıs, Firmalar, Şirketler Tarafından Ermenice Verilecek Vekaletnameler

Şahıslar, Firmalar Şirket Kuruluşu İçin Ermenice Verilecek Vekaletnameleri

Firmalar, Şahıslar ve Şirket Hisse Devrine Ermenice İlişkin Vekaletname

Ermenice diline hazırlanması gereken vekaletname örnekleri

Ermenice vekaletname çeviri, Ermenice vekaletname tercüme, Ermenice vekaletname tercümesi, Ermenice vekaletname çevirisi, Ermenice Türkçe vekaletname çeviri, Türkçe Ermenice vekaletname tercümesi

Türkçe Vekaletnamenin Ermenice Tercümesi;

Türkçe vekaletname Ermenice yeminli tercümanlar tarafından birebir tercümesi yapılır. Ermenice tercümesi yapılan Vekaletnamenin Ermenice yeminli çeviri, tercüme önemi taşıyabilmesi için tercüme kaşemiz ve Ermenice yeminli tercümanın imza onayı gerekmektedir.

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.