Estonca Noter Onaylı Tercüme

Estonca Noter Onaylı Tercüme

Estonca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Estonca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Estonca noter onaylı tercüme denir.

Estonca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Estonca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Estonca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Estonca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Estonca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Estonca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Estonca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Estonca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Estonca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Estonca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Estonca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Estonca şartnameler, Estonca ihale dokümanları, Estonca pasaport, Estonca kimlik, Estonca diploma, Estonca transkript, Estonca aile cüzdanı, Estonca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Estonca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Estonca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Estonca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Estonca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Estonca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Estonca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Estonca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Estonca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Estonca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Estonca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Estonca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Estonca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Estonca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Estonca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Estonca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Estonca tercümanlar tarafından yapılır. Estonca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Estonca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Estonca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Estonca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Estonca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Estonca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Estonca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Estonca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Estonca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Estonca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Estonca tercüme büromuz da takip edebilir.

Estonca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Estonca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Estonca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Estonca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Estonca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Estonca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Estonca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Estonca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Estonca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Estonca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Estonca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Estonca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Estonca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Estonca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Estonca noter onaylı belge, Estonca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Estonca belgeler, Estonca noter onayı, Estonca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.