Farsça Noter Onaylı Tercüme

Farsça Noter Onaylı Tercüme

Farsça dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Farsça yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Farsça noter onaylı tercüme denir.

Farsça Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Farsça Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Farsça Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Farsça belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Farsça tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Farsça çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Farsça sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Farsça belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Farsça gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Farsça belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Farsça belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Farsça şartnameler, Farsça ihale dokümanları, Farsça pasaport, Farsça kimlik, Farsça diploma, Farsça transkript, Farsça aile cüzdanı, Farsça boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Farsça dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Farsça resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Farsça tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Farsça onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Farsça Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Farsça Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Farsça Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Farsça Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Farsça Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Farsça Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Farsça bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Farsça yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Farsça Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Farsça Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Farsça belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Farsça tercümanlar tarafından yapılır. Farsça dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Farsça yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Farsça tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Farsça tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Farsça Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Farsça Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Farsça evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Farsça evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Farsça belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Farsça sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Farsça tercüme büromuz da takip edebilir.

Farsça Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Farsça Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Farsça Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Farsça Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Farsça Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Farsça Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Farsça Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Farsça Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Farsça Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Farsça Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Farsça tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Farsça dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Farsça çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Farsça noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Farsça noter onaylı belge, Farsça noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Farsça belgeler, Farsça noter onayı, Farsça noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.