Fransızca Noter Onaylı Tercüme

Fransızca Noter Onaylı Tercüme

Fransızca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Fransızca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Fransızca noter onaylı tercüme denir.

Fransızca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Fransızca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Fransızca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Fransızca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Fransızca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Fransızca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Fransızca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Fransızca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Fransızca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Fransızca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Fransızca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Fransızca şartnameler, Fransızca ihale dokümanları, Fransızca pasaport, Fransızca kimlik, Fransızca diploma, Fransızca transkript, Fransızca aile cüzdanı, Fransızca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Fransızca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Fransızca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Fransızca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Fransızca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Fransızca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Fransızca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Fransızca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Fransızca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Fransızca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Fransızca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Fransızca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Fransızca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Fransızca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Fransızca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Fransızca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Fransızca tercümanlar tarafından yapılır. Fransızca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Fransızca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Fransızca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Fransızca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Fransızca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Fransızca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Fransızca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Fransızca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Fransızca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Fransızca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Fransızca tercüme büromuz da takip edebilir.

Fransızca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Fransızca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Fransızca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Fransızca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Fransızca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Fransızca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Fransızca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Fransızca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Fransızca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Fransızca noter onaylı belge, Fransızca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Fransızca belgeler, Fransızca noter onayı, Fransızca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.