İngilizce Enerji Sektörü Tercümesi

İngilizce Enerji Sektörü Tercümesi

İngilizce alanlarda enerji tercümesi konusu özel sektörün hem de kamu alanın kapsadığı geniş bir konusudur. Günümüz dünyasının önemli bir alanıdır. Teknolojinin gelişmesiyle çevreye verdiğimiz zararı teknolojinin imkanlarıyla çözüm üretmeye başlamış olduğumuz bu zamanlarda, küresel çevre ve enerji sorunları sadece tek bir ülkeyi kapsayacak bir problem olmamakla beraber, bütün dünya ülkelerinin ortak bir sorunu durumuna gelmiştir. Bu da bu alandaki İngilizce tercümenin önemini vurgulamaktadır. Enerji alanı teknik İngilizce metin türleri içerisine girer çünkü bilimsel geniş bir alandır. Bu sebeple enerji alanı İngilizce terminolojisine hakim olunması gerekir, İngilizce diline tercümesi yapılırken kullanılacak dilin anlaşılır, açık ve net olması gerekmektedir. İngilizce enerji sektörü alanlarındaki cümle kurulumlarında ve kelimeleri seçerken çok hassas olunmalıdır.

İngilizce enerji sektöründe tercüme yapan çeviri ofisimizin analizine göre; Ülkemiz geçtiğimiz yıllarda kaydettiği ekonomik büyüklüğe eşit olarak ülkelerin maksimum büyümekte olan enerji piyasalarından biri haline gelmiş ve enerji alanlarında büyük İngilizce tercüme projelerine imza atmıştır. Türkiye, geniş bir yerel piyasaya sahip olmanın yanı sıra stratejik bakışta genellikle büyük enerji tüketicileri ve tedarikçileri aralarında yer alarak bölgesel bir enerji üssü konumunda ve enerji sektöründe İngilizce tercüme yapan uzman İngilizce çevirmenlerle Türkiye’yi enerji sektöründe dünyadaki ilgi çeken yatırımsal yerlerden birisi durumuna getirmiştir. İngilizce enerji konularında tercüme olanağı sağlayan Türk enerji sektörleri, yatırımcı ilkeli sistemin uygulanması ve büyük talep artışına paralel olmakla beraber daha gerçek ve rekabetçi duruma gelmekte ve bütün İngilizce tercüme enerji alt sektörlerindeki değer zinciri bileşenleri için giderek artmakta olan sayıda yatırımcıların ilgilerini çekmektedir. Globalleşen dünyada sanayideki en ağırlıklı girdi olarak enerjinin, kesintisiz, güvenilir kaynak Türkçe dökümanlardan ve daha ekonomik temini en önemli gerekliliklerden biriside İngilizce enerji çevirisidir. Enerji ekonomik kalkınmanın motoru durumundadır üretim otomasyonu faktörleriyle beraber İngilizce enerji tercümesinin çıktısının sağlanmasındaki gerekli bir önemdir.

Enerji Sektörlerindeki İngilizce Tercüme Alanlarımız;

Doğal gaz sektöründe İngilizce Çeviriler

Petrol (Petrol ürünleri) sektöründe İngilizce Çeviri

Hidrolik enerji sektöründe İngilizce tercüme

Nükleer enerji sektöründe İngilizce tercüme

Yeni enerjiler (Güneş, jeotermal, rüzgar, biyogaz, hidrojen) sektöründe İngilizce tercüme

Geleneksel veya ticari olmayan enerjiler (Odun, bitki ve hayvan artıkları) sektöründe İngilizce tercüme

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji konularında İngilizce çeviri

Neden Enerji Sektöründe İngilizce Tercüme Mesleği;

Hızlı değişen, gelişen dünya düzeninde İngilizce dilinde ve enerji sektörü de yerinde durmuyor. Örneğin tüm dünyada çevre sorununun artması nedeniyle yenilenebilir enerji sektöründe İngilizce tercüme konuları gelişecek. İngilizce yazılım mühendisi ileriki yıllarda olmazsa olmaz meslek olan İngilizce enerji sektörü haline gelecek.

Enerji sektöründeki İngilizce çeviri aramaları;

İngilizce enerji çevirileri, İngilizce enerji tercümeleri, Enerji sektöründe İngilizce tercüme, İngilizce Türkçe enerji tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.