İngilizce Noter Onaylı Tercüme

İngilizce Noter Onaylı Tercüme

İngilizce dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. İngilizce yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, İngilizce noter onaylı tercüme denir.

İngilizce Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• İngilizce Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

İngilizce Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• İngilizce belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan İngilizce tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında İngilizce çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu İngilizce sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden İngilizce belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• İngilizce gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek İngilizce belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür İngilizce belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz İngilizce şartnameler, İngilizce ihale dokümanları, İngilizce pasaport, İngilizce kimlik, İngilizce diploma, İngilizce transkript, İngilizce aile cüzdanı, İngilizce boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için İngilizce dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

İngilizce resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

İngilizce tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de İngilizce onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

İngilizce Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

İngilizce Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, İngilizce Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, İngilizce Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İngilizce Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

İngilizce Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

İngilizce bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, İngilizce yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

İngilizce Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, İngilizce Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

İngilizce belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli İngilizce tercümanlar tarafından yapılır. İngilizce dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, İngilizce yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. İngilizce tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman İngilizce tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

İngilizce Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

İngilizce Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve İngilizce evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir İngilizce evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık İngilizce belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir İngilizce sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda İngilizce tercüme büromuz da takip edebilir.

İngilizce Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

İngilizce Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Pasaport Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, İngilizce Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

İngilizce Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde İngilizce Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, İngilizce tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere İngilizce dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli İngilizce çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür İngilizce noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

İngilizce noter onaylı belge, İngilizce noter tasdikli çeviri, noterden onaylı İngilizce belgeler, İngilizce noter onayı, İngilizce noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.