İngilizce Sanatsal Edebi Tercüme

İngilizce Sanatsal Edebi Tercüme

İngilizce Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi İngilizce tercüme denir. Sıklıkla Edebi İngilizce kitap, Edebi İngilizce dergi, Edebi İngilizce şiir, Edebi İngilizce tiyatro metni, Edebi İngilizce reklam metinleri, Edebi İngilizce reklam amaçlı kataloglar, Edebi İngilizce broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal İngilizce çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi İngilizce Çeviri yapan tercümanın İngilizce diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür İngilizce edebi tercümelerde genelde İngilizce dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

İngilizce Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan İngilizce çeviri şeklidir. Edebi İngilizce çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde İngilizce bilmesi gerekmektedir.

İngilizce Sanatsal Tercüme;

İngilizce Sanatsal konulardaki makaleler, İngilizce resim, İngilizce sanat tarihi, İngilizce sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, İngilizce ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. İngilizce Edebi ve İngilizce Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü İngilizce edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri İngilizce metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

İngilizce Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister İngilizce reklam tanıtım amaçlı bir İngilizce broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan İngilizce bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi İngilizce tercümede yanlış kullanılan İngilizce kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her İngilizce edebi tercümenin, bir İngilizce edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple İngilizce edebi tercüme yapan edebi alanda İngilizce çeviri yapan İngilizce tercümanlarımızla birçok edebi İngilizce çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

İngilizce Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

İngilizce Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, İngilizce Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, İngilizce Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, İngilizce Edebi Roman Tercümesi, İngilizce Edebi Kitap Çevirisi,  İngilizce Edebi Deneme Metni Tercümeleri, İngilizce Edebi Şiir Çevirileri, İngilizce Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, İngilizce Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, İngilizce Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, İngilizce Edebi Deneme Metni Tercümesi, İngilizce Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.