İspanyolca Noter Onaylı Tercüme

İspanyolca Noter Onaylı Tercüme

İspanyolca dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. İspanyolca yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, İspanyolca noter onaylı tercüme denir.

İspanyolca Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• İspanyolca Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

İspanyolca Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• İspanyolca belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan İspanyolca tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında İspanyolca çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu İspanyolca sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden İspanyolca belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• İspanyolca gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek İspanyolca belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür İspanyolca belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz İspanyolca şartnameler, İspanyolca ihale dokümanları, İspanyolca pasaport, İspanyolca kimlik, İspanyolca diploma, İspanyolca transkript, İspanyolca aile cüzdanı, İspanyolca boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için İspanyolca dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

İspanyolca resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

İspanyolca tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de İspanyolca onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

İspanyolca Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

İspanyolca Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, İspanyolca Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, İspanyolca Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, İspanyolca Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

İspanyolca Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

İspanyolca bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, İspanyolca yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

İspanyolca Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, İspanyolca Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

İspanyolca belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli İspanyolca tercümanlar tarafından yapılır. İspanyolca dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, İspanyolca yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. İspanyolca tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman İspanyolca tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

İspanyolca Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

İspanyolca Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve İspanyolca evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir İspanyolca evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık İspanyolca belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir İspanyolca sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda İspanyolca tercüme büromuz da takip edebilir.

İspanyolca Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

İspanyolca Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Pasaport Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, İspanyolca Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

İspanyolca Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde İspanyolca Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, İspanyolca tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere İspanyolca dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli İspanyolca çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür İspanyolca noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

İspanyolca noter onaylı belge, İspanyolca noter tasdikli çeviri, noterden onaylı İspanyolca belgeler, İspanyolca noter onayı, İspanyolca noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.