Rusça Sanatsal Edebi Tercüme

Rusça Sanatsal Edebi Tercüme

Rusça Edebiyat ve sanat alanlarında yapılan tercümelere sanatsal veya edebi Rusça tercüme denir. Sıklıkla Edebi Rusça kitap, Edebi Rusça dergi, Edebi Rusça şiir, Edebi Rusça tiyatro metni, Edebi Rusça reklam metinleri, Edebi Rusça reklam amaçlı kataloglar, Edebi Rusça broşürler ve benzeri belgeleri kapsamaktadır. Edebi veya sanatsal Rusça çeviri çok hassas bir tercüme türüdür. Edebi Rusça Çeviri yapan tercümanın Rusça diline ve kültüre hakim olması ve bilgi sahibi olduğu kadar Türkçe diline de aynı şekilde hakim olmalıdır. Bu tür Rusça edebi tercümelerde genelde Rusça dilinde kullanılan anlam içeriğinin hedef dile aktarılması gerekir.

Rusça Edebi tercüme, hikaye, roman, ansiklopedi, masal, şiir, makale gibi farklı şekillerde yorumlanabilen, üzerinde çok çalışılması gereken ve kolay olmayan Rusça çeviri şeklidir. Edebi Rusça çevrilecek dili ve çevrilecek olan hedef dili ana dili derecisinde Rusça bilmesi gerekmektedir.

Rusça Sanatsal Tercüme;

Rusça Sanatsal konulardaki makaleler, Rusça resim, Rusça sanat tarihi, Rusça sanatsal içerikli sergi ve toplantılar, Rusça ülkesel ve yöresel arkeoloji ve sanata ilişkin tanıtımlar ve buna benzer konulardaki tercüme hizmetlerimizdir. Rusça Edebi ve Rusça Sanatsal tercümeler, ayrı bir uzmanlık, deneyim ve hatta yetenek gerektiren bir alandır, çünkü Rusça edebi tercümelerde sadece içeriğin tercümesi yeterli değildir, yapılan çeviri Rusça metnin üslubunu ve edebi karakterini de yansıtmalıdır.

Rusça Edebi Sanatsal tercümelerde bu çok önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü, ister Rusça reklam tanıtım amaçlı bir Rusça broşür metni olsun, isterse web sitenizde yayınlanan Rusça bir mesaj sayfası olsun, aynı anlama gelse dahi Rusça tercümede yanlış kullanılan Rusça kelime tercihi ya da içeriği ile ilgilisi olmayan bir üslup, size hem itibar hem de para kaybına neden olabilir.

Dolayısıyla, aslında her Rusça edebi tercümenin, bir Rusça edebi tercüme niteliklerini taşıması gerektiğini ifade etmek yerinde olur. Bu sebeple Rusça edebi tercüme yapan edebi alanda Rusça çeviri yapan Rusça tercümanlarımızla birçok edebi Rusça çeviri projelerini bitirmiş bulunmaktayız.

Rusça Sanatsal Edebi Tercümesini Yapmış Olduğumuz Konuları;

Rusça Edebi Öykü Tercümeleri Çevirisi, Rusça Edebi Hikaye Çeviri Tercümesi, Rusça Edebi Makale Çeviriler ve Tercümeler, Rusça Edebi Roman Tercümesi, Rusça Edebi Kitap Çevirisi,  Rusça Edebi Deneme Metni Tercümeleri, Rusça Edebi Şiir Çevirileri, Rusça Edebi Tiyatro Senaryosu Tercüme, Rusça Edebi Film Senaryosu Tercümeleri, Rusça Edebi Kitap Çeviri Tercümesi, Rusça Edebi Deneme Metni Tercümesi, Rusça Magazin - Dergi Tercümesi

 

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.