Rusça Noter Onaylı Tercüme

Rusça Noter Onaylı Tercüme

Rusça dilinden Türkçe diline tercümesini noter onaylı yaptırmak istediğiniz evrakları, belgeleri, dokümanları vereceğiniz makam, kurum, kuruluş, YÖK ve buna benzer birçok resmi kurumlar resmi onay gerektiren belgelerde tercüme ve noter onayı istediğinde yapılan bir işlemdir. Rusça yeminli çevirmenlerce tercümesi yapılmış ilgili noter tarafından onaylanmış belgelere, Rusça noter onaylı tercüme denir.

Rusça Noter Onaylı Tercümede dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

• Rusça Tercümesi yapılacak belgenin noter tasdikinin gerekli olup olmadığını sunacağınız kurum belirlemektedir.

Rusça Tercüme bedeli ve noter masrafı birbirinden bağımsızdır. Bu konuda tarafımızdan çeviri bedelleri ve noter maliyetlerinin ne kadar tutacağı hususunda bilgi talep edebilirsiniz.

• Rusça belgenin çevirisini yapan tercüme şirketinin anlaşmalı olduğu ve çeviriyi yapan Rusça tercümanın yemin zaptı olan noterde belge onaylanır, bu anlamda noterler birbirinden bağımsızdır.

• Noterde onay sırasında Rusça çevirisi yapılacak belgenin aslının yanınızda bulunması gerekmektedir.

• İçerisinde parasal taahhütlerin söz konusu olduğu Rusça sözleşme gibi belgelerde noter tasdikinden önce damga harç vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Noter buna istinaden Rusça belgenin onay sürecini tamamlayacaktır.

• Rusça gelen vekaletnamelerin kullanılabilmesi için apostilinin olması gerekmektedir. Aynı şekilde yurtdışına gidecek Rusça belgelerin de kullanılabilmesi için Valilik ya da kaymakamlarda apostilinin yapılması gerekmektedir.

Hangi tür Rusça belgeler için noter onayı gerekmektedir?

Resmi kurumlara vereceğiniz Rusça şartnameler, Rusça ihale dokümanları, Rusça pasaport, Rusça kimlik, Rusça diploma, Rusça transkript, Rusça aile cüzdanı, Rusça boşanma kararı gibi birçok belgelerle uluslararası sözleşmeler için Rusça dilinden Türkçe’ye noter tasdiki gerekebilir.

Rusça resmi evraklarda Noter tasdiki niçin gereklidir?

Rusça tercümesini yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makamlar resmi onay istemesi durumunda yaptırtılır. Türkiye’de Rusça onay işlemini gerçekleştirme görevi İçişleri bakanlığı tarafınca noterlere verilmiş bulunmaktadır. Bu belgeleriniz ancak noterlerin tasdik işleminden sonra yasalar önünde geçerlilik kazanır.

Rusça Noterden onaylı yemini gerektiren tercüme evraklarından bazıları;

Rusça Sertifikaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Rusça Uluslararası sözleşme metinlerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Mahkeme evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Anlaşma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Nüfus cüzdanı suretinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Evlilik cüzdanı Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Boşanma evraklarının Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Vasiyetnamelerin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Akademik derece belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Diplomaların Noterden onaylı yeminli tercümeleri, Rusça Evlat edinme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Uyruk değiştirme belgelerinin Noterden onaylı yeminli çevirisi, Rusça Göçmen kimliğinin Noterden onaylı yeminli çevirisi için yeminli ve Noterden onaylı tasdikli çeviri hizmeti verilmektedir.

Rusça Noter tasdikini nerede yaptırabilirim?

Rusça bir belgenizin Noter tasdikini herhangi bir noterde değil, Rusça yeminli tercümanın yemin zaptı imzaladığı noterde onay işlemlerini yaptırabilirsiniz.

Rusça Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanır, Rusça Noter onayı için ayrıca ücret ödeniyor mu?

Rusça belgenizin tercümesi, tercüme bürosuna bağlı yeminli Rusça tercümanlar tarafından yapılır. Rusça dilinden Türkçe diline çevirisi yapılmış belge, tercüme bürosu tarafından kaşelenip, Rusça yeminli tercüman tarafından imzalanır. Alta orijinal evrakın fotokopisi, üste ise çevirisi konularak çift suret olarak hazırlanır. Rusça tercümesi yapılmış iki suretten birisi noterde diğer belge ise müşterinin kendisinde kalacak şekilde hazırlanmaktadır. Müşteri, istediği zaman Rusça tercümeyi notere tasdik ettirebilir ve ilgili notere ayrıca tasdik ücreti öder.

Rusça Noter Onaylı Çeviri Ücretleri;

Rusça Noter onay ücreti, çeviri hizmet bedelinden ayrıdır ve Rusça evrakın niteliğine ve sayfa sayısına göre değişmektedir. Noterler, 2016 yılı için bir sayfa yaklaşık 20 satır olan bir Rusça evrak için hemen hemen 140,00 TL, yarım sayfalık Rusça belgeye ise 100,00 TL onay işlem ücreti alırlar. Örnek verecek olursak yurtdışından alınmış bir Rusça sayfanın çevirisi yapıldıktan sonra tasdiki için noterler tarafından talep edilen ücret 100,00 ila 140,00 TL arasında olacaktır. Noter tasdik işlemini, müşterinin talebi doğrultusunda Rusça tercüme büromuz da takip edebilir.

Rusça Noter yeminli çeviri hizmeti verdiğimiz konular;

Rusça Nüfus Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Rusça Nüfus Kayıt Örneği Tercüme Onay İşlemi, Rusça Doğum ve Ölüm Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Rusça Pasaport Tercüme Onay İşlemi, Rusça Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Rusça Ehliyet Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Askerlik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Diploma Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Öğrenim Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Kimlik Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Aile Cüzdanı Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Mezuniyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Transkript Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Yeterlilik Belgeleri Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Tapu Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Tapu Kayıtları Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Fatura Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Faaliyet Belgesi Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Kira Sözleşmesi Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Vergi Levhası Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı İmza Sirküleri Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Sağlık Raporu Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Muvafakat name Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Onaylı Vekaletname Tercüme Onay İşlemi, Rusça Noter Tasdikli Resmi Dilekçe Tercüme Onay İşlemi

Rusça Noter tasdiki gerektiren belgelerinizin çevirisinde Rusça Yeminli Tercüme Bürosu olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız. Ayrıca, Rusça tercümeleri yapılan belgelerin noter onay işlem takiplerini, valilik onayı, apostil onayı, dış işleri bakanlığı, ticaret odasından onaylanma işlemlerinizde takibini yapıyoruz.

Mahkemelerde, devlet dairelerinde, Üniversitelerde ve resmi kurumlarda kullanılmak üzere Rusça dilinden Türkçe diline tercüme edilmesi gereken resmi evraklarınız, alanlarında profesyonel ve noterden yemin belgeli Rusça çevirmenlerimiz tarafından tercümesi yapılmaktadır. Bu tür Rusça noter onaylı tercüme Hizmetleri yasal sorumluluk gerektirir ve harfiyen doğru yapılmalıdır.

Rusça noter onaylı belge, Rusça noter tasdikli çeviri, noterden onaylı Rusça belgeler, Rusça noter onayı, Rusça noter yemini

ANKAÇED - İvogsan Tercüme Bürosu Ankara Çevirmenlik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İştirakidir.